23 juliol 2015

PLA DE BUITS. CARRERS CONCÒRDIA – PURÍSSIMA

En la segona edició del Pla Buits, s’ha inclòs el solar ubicat entre els carrers Concòrdia ( nº 69 aprox) i Puríssima Concepció, en el seu tram final sense sortida. Les entitats interessades en desenvolupar algun projecte en aquest solar cal que presentin projecte abans del 24 de juliol.

Es pot consultar les bases i mes informació a http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/ca/pla-buits/edicio-2015/concordia-69 o BOP 24 abril 2015