18 novembre 2007

PRIMERA WEB EN CATALÀ DE LA UE.

La Comissió Europea és present a tots els Estats membres a través d?una xarxa d?oficines, anomenades representacions, que tenen l?objectiu d?informar sobre l’activitat de la Comissió i apropar als ciutadans les polítiques de la Unió Europea. També s’encarreguen de copsar la realitat social i els estats d’opinió a peu de carrer i traslladar aquesta informació a les institucions europees a Brussel·les perquè les seves polítiques responguin millor a les necessitats dels ciutadans. A Catalunya i a les Illes Balears, aquesta tasca la duuu a terme la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Objectiu i funcions

Així doncs, la nostra Representació vol ser “la veu i l’oïda” de la Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears. És a dir que, a més d’explicar les actuacions i decisions de la Comissió -principalment aquelles que afecten Catalunya i les Balears-, dedica una atenció especial a la funció d’escoltar, és a dir, de conèixer quina és la realitat del territori i les opinions, inquietuds, necessitats i aspiracions dels seus habitants.

Per tal de fer-ho possible, la Representació exerceix la seva activitat en tres àmbits: l?atenció i informació als ciutadans i la relació amb els mitjans de comunicació i amb les institucions. Aquesta activitat es concreta en:

Publicacions en català. Des de la Representació s?editen publicacions i altres materials informatius sobre la UE en català. També es difonen en aquesta llengua comunicats i notes de premsa. A la secció Publicacions en català d’aquesta pàgina web podeu consultar els materials que s’han editat des de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Organització i celebració d?activitats i actes públics. La seu de la Representació de la Comissió Europea -i de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona- disposa d’una sala d’actes, l’Aula Europa, on s’hi celebren periòdicament conferències, presentacions i d’altres actes adreçats tant al públic en general, com a audiències especialitzades. Molts d’aquests actes són organitzats per la Representació de la Comsisió Europea, directament o en col·laboració amb d’altres institucions, tot i que l’Aula Europa també es posa a disposició d’entitats, organismes o associacions que treballen en temes europeus. La informació d’aquests actes es publica a la secció d’Activitats d’aquesta pàgina web.

Informació i atenció al ciutadà. La Representació de la Comissió Europea a Barcelona coordina una xarxa de punts d?informació que ofereix atenció directa al ciutadà a les principals ciutats de Catalunya i Balears. Si voleu conèixer quins són aquests centres, com també d’altres fonts d’informació i serveis, consulteu la secció Preguntes? La UE respon.

Relació amb periodistes i mitjans de comunicació. La Representació manté un contacte permanent amb els mitjans de comunicació de Catalunya i les Illes Balears, organitza rodes de premsa i difon notes i comunicats sobre els principals temes d?actualitat de la Unió. També es posen a disposició dels periodistes recursos i materials, com ara l’ Agenda Europea, amb les principals previsions de la setmana. Així mateix, la Representació organitza jornades de formació a Brussel·les perquè els periodistes catalans i de les Illes hi coneguin de primera mà la realitat de les institucions europees. Per a més informació, podeu consultar la secció Sala de Premsa o bé posar-vos en contacte amb el servei de premsa de la Representació.