18 febrer 2014

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Dimecres 12 al vespre, es va presentar al veïnat dels nostres barris la proposta de modificació de les normes que regulen la participació ciutadana a Barcelona. Jordi Martí, regidor del Districte de Sants-Montjuïc, va explicar que la de dimecres era la primera “d’un conjunt de sessions informatives i per rebre l’opinió i les propostes” del veïnat i les entitats.

La proposta preveu reformar els dos marcs normatius que regeixen els processos de participació ciutadana, el general, i el d’organització dels districtes des del punt de vista de la participació. És una proposta que ja va ser aprovada inicialment per la Comissió de Presidència de l’Ajuntament de Barcelona.

Així, en el títol 2, que regula l’organització dels districtes, es proposa que el Consell de Districte, a proposta de la Comissió de Govern, sigui qui creï o dissolgui els consells sectorials. També es preveu que la Junta de Portaveus estableixi la durada de les intervencions, tant dels polítics com de la ciutadania, als espais de participació. Es proposa també l’eliminació de les Comissions Consultives. Les funcions que tenen actualment es vehicularan a través de els Consells Sectorials que s’hauran de reunir sempre que al ple hi hagi un punt de l’ordre del dia que acfeti la seva temàtica.

En el títol 3, que regula el funcionament del districte, es proposa incorporar la possibilitat que el president garanteixi el bon funcionament de la sessió i del debat. En el títol 4, sobre la participació de la ciutadania als districtes, es proposa que en les Audiències Públiques, si el president no pot assistir-hi, sigui el vicepresident del Consell Plenari, que serà un conseller o una consellera, qui ho faci, per tal de donar rellevància a aquesta figura.

Sobre el Consell Ciutadà, es preveu que puguin proposar punts de l’ordre del dia al Consell Plenari del districte; que els ciutadans individuals s’escullin del registre ciutadà i no del cens; que hi hagi vertebració entre els Consells de Barri, (ja que el vicepresident de cada un forma part del Consell Ciutadà) i que es creï una comissió permanent del Consell Ciutadà.

Als Consells de Barri també es proposa que tinguin la possibilitat de proposar punts de l’ordre del dia del Consell Plenari i concretar el nombre d’entitats i de persones que poden participar a la comissió de seguiment: fins a quatre entitats i fins a dos ciutadans.

Les comissions de treball es podran crear a proposta de la comissió de govern o dels consells sectorials, aquests també podran proposar punts per a l’odre del dia del Consell Plenari mitjançant el Consell Ciutadà del Districte. Quedarà regulat que cada districte tingui un mínim de dos consells sectorials i un màxim de vuit. També es preveu que si els consells sectorials no es reuneixen en el termini d’un any el Consell Plenari els podrà fusionar o eliminar.

El conseller tècnic del Districte, Sergi Sarri, va presentar als assistents de la trobada de dimecres totes les propostes de canvi i la manera d’accedir als documents. També va explicar el procediment que se seguirà per fomentar la participació en l’elaboració dels nous reglaments. Sarri va comentar que “cal posar-los al dia, no fent un pegot, sinó fer-ho de manera global intentant integrar aspectes que han anat canviant durant aquests anys”. L’objectiu, va dir, és que la participació pugui ser “més eficient, més efectiva i més directa” .

Les entitats ja han començat a estudiar els documents i a treure’n les primeres conclusions. “A primera vista potser trobem a faltar una mica més d’ambició per que hi pugui participar més el veïnat”, comenta Lluís Maté, president de l’Associació de Veïns de Font de la Guatlla. “Potser esperen que amb les aportacions de la gent siguin més ambicioses”, comenta. “És un retorcés”, comenta Lluís Martínez, de la Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec: “Creiem que les entitats han de tenir un paper important en la societat però els veïns també han de dir-hi la seva i aquí no està valorat que els veïns també puguin tenir la paraula”. Assegura que ja tenen preparades i entregades 10 al·legacions. També al Poble-sec, la Coordinadora d’Entitats considera que és massa aviat per posicionar-se i que cal esperar què es decideix en les properes sessions de treball. “No hi ha grans canvis però encara ho hem d’estudiar una mica més i valorar com poden afectar”, comenta per la seva banda Josep Espín, membre de la junta del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

La propera reunió de treball està programada pel 24 de febrer amb tots els representants del Consell Ciutadà i fins el 23 d’abril qualsevol persona o entitat pot presentar peticions per escrit.

 
 
 

SI T'AGRADA COMPARTEIX