19 gener 2008

PUBLICAT EL PAM DEL DISTRICTE 2008-11

Posem al vostre abast el document del PAD, en format PDF, que es presenta a la sessió extraordinària del Consell del Plenàri del Districte per a la seva aprovació definitiva el proper 22 de gener.