26 juliol 2007

PUNT D’ACOMPANYAMENT PSICOLÒGIC A DONES EN PROCESSOS JUDICIALS

ELSORTIDOR
Et planteges fer una denúncia per violència?
Estàs pendent d’algun judici?
T’estàs separant o estàs tramitant la custòdia dels teus fills?

ET PODEM DONAR SUPORT PER AFRONTAR-HO AMB MÉS FORÇA!
Horaris: Dimecres de 16 a 20 hores
Pl. Sortidor 12
Tel. 616.53.33.84
Mail: sortidor@iresweb.org