30 desembre 2011

RISCOS D’EXCLUSIÓ SOCIAL SEVERA

Sense un sistema de protecció social consolidat?, l?exclusió severa augmentarà en els propers anys. En 2-3 anys la pobresa severa augmentarà si no es té cura del sistema de protecció social.