1 gener 2010

SALES D´ESTUDI NOCTURNES 2010

A partir del mes de gener de 2010 s’amplia la xarxa de sales d’estudi nocturnes de Barcelona per tal de reforçar, durant l’època d’exàmens, l’oferta d’espais adequats per a la concentració i l’estudi.

A les 8 sales d’estudi que estan obertes durant tot l’any a biblioteques i altres equipaments municipals, s’afegeixen 12 sales de caire puntual.

En total seran 20 sales d’estudi que, repartides per tots els districtes de la ciutat comtal, romandran obertes des del 7 de gener fins al 5 de febrer (de dilluns a divendres, de 21 a 1 h).

Les sales que funcionen de manera permanent porten a terme un ampli ventall d’activitats gratuïtes relacionades amb l’aprenentatge d’idiomes (grups de conversa i d’intercanvi d’idiomes), la formació (cursos per perfeccionar les tècniques d’estudi, millorar la concentració i la relaxació, etc.) i la cultura (xerrades, debats, vídeo-fòrums, etc.).

El servei de sales d’estudi nocturnes, que es va posar en marxa a la ciutat l’any 2002, està impulsat per la Regidoria de Dones i Joventut i respon a un conjunt de mesures que contempla el plajovebcn (pla director de la política de joventut de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2006-2010, per tal d’assolir l’objectiu de ?oferir serveis en horari nocturn que siguin de la utilitat de la gent jove?).

En la implementació d’aquest servei, a més de la Direcció de Joventut, també hi col·laboren els Districtes corresponents i el Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Al web esmentat a continuació podreu consultar les adreces de les sales d’estudi que es troben disponibles a Barcelona, els seus horaris i les activitats que ofereixen.

AL POBLE-SEC LA BIBLIOTECA F.BOIX DE DILLUNS A DIVENDRES DE 21,00 A 1,00 DE LA MATINADA
INICI EL 7 DE GENER, FINS EL 5 DE FEBRER.