4 novembre 2010

SANT PERE CLAVER, ESCOLA PILOT DEL PROGRAMA EDUCAT 1X1

El col·legi Sant Pere Claver és una de les 7 escoles de Barcelona que participa en la prova pilot per estendre el programa EduCat 1×1 a Primària.

El Projecte EduCat 1×1 té com a objectiu integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els centres educatius, dotant a cada alumne d’un ordinador portàtil. Aquest programa, liderat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya es desplega en diferents fases.

Actualment, a l’ESO, un total de 93 centres educatius de Barcelona participen al programa EduCat 1×1, arribant a 11.460 alumnes de secundària obligatòria.

En el curs 2010/2011 EduCat 1×1 s’inicia de forma experimental a set escoles de primària de la ciutat, amb el suport del Consorci d’Educació de Barcelona, 13 a tot Catalunya per a estendre el projecte de digitalització de les aules EduCAT 1×1 a les escoles de primària.

El Col·legi Sant Pere Claver és un dels set centres de la ciutat que participa del programa. Les altres escoles són l’Escola Arenal de Llevant, l’Institut Escola Costa i Llobera, l’Escola Collaso i Gil, l’Escola Bogatell, l’Escola El Sagrer i l’Escola Pere Vila.

Per altra banda, el Col·legi Sant Pere Claver ha estrenat una nova imatge on afegeix la referència als Jesuïtes i referma la seva presència al barri, fent esment al Poble Sec, quedant el seu nom complet Jesuïtes Poble Sec – Col·legi Sant Pere Claver.

Podeu veure la nova imatge del col·legi a l’arxiu adjunt.