1 febrer 2016

S’APROVA L’ORDENACIÓ SINGULAR DE TERRASSES DELS CARRERS DE BLAI I BLESA

Després d’un procés participatiu en el qual han intervingut les diferents entitats veïnals i els representats dels restauradors i comerciants d’aquesta zona, el Govern municipal, a través de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i del Districte de Sants-Montjuïc, ha aprovat la nova Ordenació singular (OS), que preveu reduir els horaris de les terrasses i limitar-ne el nombre.

Aquesta regulació té com a objectiu garantir el descans i el benestar dels veïns d’una zona amb molta afluència de visitants i una gran activitat comercial i de restauració. Així doncs, s’estableix que les terrasses podran estar en funcionament fins a les 23.00 hores, dels diumenges als dijous, mentre que les nits dels divendres i els dissabte podran obrir fins a les 00.00 hores, 1 hora menys que el règim general que marca l’Ordenança de terrasses. A més, es limita a 37 el nombre màxim de llicències de terrasses als carrers de Blai i Blesa, on actualment hi ha 42 locals de restauració, dels quals 34 tenen llicència de terrassa.

Tal com explica Jaume Asens, tercer tinent d’alcaldia, aquesta ordenació singular ha estat “un consens després de diverses reunions en les quals s’han pogut escoltar les veus de totes les entitats de la zona“. La regulació afecta una superfície total de 5.499,84 metres quadrats, i s’ha calculat que l’ocupació màxima de l’espai públic no arribarà al 5%. Les llicències per tenir terrassa seran per a 4 mòduls d’1,5 metres quadrats, cadascun d’ells amb una taula i un màxim de 4 cadires. D’aquesta manera, hi haurà un màxim de 148 taules.

L’Ordenació singular estipula també que el mobiliari d’aquestes terrasses haurà de ser del material menys sorollós possible –a més d’incorporar tacs de goma a les potes–, i que un cop acabat l’horari d’activitat, haurà de quedar recollit a l’interior del local.