8 abril 2018

SEC-TOR JOVE – CURSOS D’INFORMÀTICA

Des del Pla d’Acollida Poble-sec per a Tothom de la Coordinadora d’entitats del Poble-sec, us fem arribar la informació relativa a l’oferta formativa per a joves (de 16 a 25 anys) del projecte SEC.tor Jove:

Les inscripcions ja estan obertes, amb cita prèvia, i seran al Casal Concòrdia fins el dia 9 d’Abril del 2018.
Inscripcions gratuïtes amb entrevista prèvia en rigoròs ordre d’arribada.

FORMACIONS PER JOVES de 16 a 25 anys: Curs d’Informàtica: Curs Trimestral.

Inici: dimarts, 10 d’abril.
Fins: dimarts, 26 de juny.

Dimarts de 10 a 11.30 hores.

Objectius: ampliar coneixements en les noves tecnologies, aprendre i perfeccionar l’utilització dels sistemes operatius bàsics,  iniciar-se en utilització informàtica per la recerca de feina o ampliar-la i perfeccionar-la, cerca d’informació, utilització xarxes socials i ampliar seves competències bàsiques en noves tecnologies.

Requisits bàsics per inscripcions:

Tenir entre 16 a 25 anys.
Saber parlar i escriure Castellà o Català, nivell mínim B1.
Ser puntual i estar motivat/da per aprendre.
Donar un dipòsit de 5 euros per material didàctic.
Fer entrevista inicial abans inici cursos al Casal Concòrdia amb reserva de cita prèvia.
Posar-se en contacte amb tècnica responsable Anna Muñoz.
Per derivacions podeu fer arribar email o trucar al Casal Concòrdia (93 324 85 38) en horari de dilluns a divendres de 10.30 a 13:30 hores.