29 setembre 2019

SEC.TOR JOVE – FORMACIÓ DEL QUART TRIMESTRE DE 2019

Ens complau posar-nos en contacte amb vosaltres per fer-vos arribar l’oferta de formació per a joves de 16 a 25 anys pel proper trimestre d’octubre, novembre i desembre de 2019.

Des del Pla d’Acollida Poble-sec per a Tothom de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, us fem arribar la informació relativa a l’oferta formativa per a joves del projecte SEC.tor Jove:

Les inscripcions ja estan obertes, amb cita prèvia, i seran al Casal Concòrdia fins el dia 4 d’octubre 2019.
Inscripcions gratuïtes amb entrevista prèvia en rigoròs ordre d’arribada.

FORMACIÓ PRELABORAL; LABORATORI DE RECERCA DE FEINA.
Dimarts i dijous de 10 a 12 hores.
Inici el 8 d’octubre fins el 19 de desembre.
Temari a desenvolupar durant aquesta formació:
1. Sociolaboral i de recerca de feina:
Objectius: – Informar i fer seguiment de tot el procés d’orientació laboral, – Esbrinar seus interessos i competències personals, – Donar suport grupal i individual durant tot el procés de recerca de feina, – Facilitar recursos per la recerca de feina, – Assessorar sobre els diferents perfils laborals, – Informar i assessorar sobre futures formacions.
2. Resolució de conflictes
Objectius: Millorar les competències bàsiques laborals. Aprendre recursos per la resolució de conflictes. Millorar les habilitats socials.
3. Atenció al Client en Hotels, Restaurant i comerços:
Temari genèric, específic en Hotels, Restaurant i Comerços. Anglès específic en atenció al client per aquests perfils laborals.
Ofimàtica enfocada a la recerca de feina en aquests sectors laborals (segons demanda dels i les alumnes).

Curs d’Informàtica:
Divendres, grup inicial de 10 a 11.30 hores.
Inici 11 d’octubre fins 20 de desembre 2019.
Objectius: ampliar coneixements en les noves tecnologies, aprendre i perfeccionar l’utilització dels sistemes operatius bàsics, iniciar-se en utilització informàtica per la recerca de feina o ampliar-la i perfeccionar-la, cerca d’informació, utilització xarxes socials i ampliar seves competències bàsiques en noves tecnologies.

Curs d’anglès:
Dilluns i dimecres, de 12 a 13.30 hores.
Inici 7 d’octubre al 18 de desembre del 2019.
Objectius: aprendre l’idioma nivell bàsic vocabulari i normes lingüístiques, fomentar aprenentatge i motivació per una nova llengua, iniciar i/o perfeccionar en la parla del nou idioma, millorar competències bàsiques. I al final de trimestre s´ampliarà temari i hores amb Anglès en Atenció al Client segons demanda.

Música (guitarra) i cant.
Dimarts, de 12.30 a 13.30 hores.
Inici el 8 d’octubre al 17 de desembre 2019.

Defensa personal.
Divendres, de 12 a 13.30 hores.
Inici 11 d’octubre al 20 de desembre 2019.
Lloc de realització: Centre Cívic El Sortidor. Inscripcions al Casal Concòrdia.

Requisits bàsics per inscripcions:
Tenir entre 16 a 25 anys.
Per inscripció a menors no acompanyats/des cal derivació i acompanyament amb els o les tutors/es del centre.
Saber parlar i escriure Castellà o Català.
Ser puntual i estar motivat/da per aprendre.
Donar un dipòsit de 5 euros per material didàctic per cada formació.
Fer entrevista inicial abans inici cursos al Casal Concòrdia amb reserva de cita prèvia.

Les persones interessades podeu posar-vos en contacte amb tècnica responsable Anna Muñoz o fer arribar email a jovesacollida@gmail.com o trucar al Casal Concòrdia (93 324 85 38), en horari de matí (de 10 a 13.30 hores).