19 octubre 2008

SEMINARI D’EDUCACIÓ INTERCULTURAL I ANTIRACISTA

Recursos i materials per treballar amb joves i infants.

Del 8 de novembre al 13 de desembre

Dissabtes de 10 a 14 hores

Seminari de 20 hores. Preu 120 Euros