1 novembre 2018

SERVEI D’ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL DEL PLA D’ACOLLIDA POBLE-SEC PER A TOTHOM

Servei d’orientació Sociolaboral del Pla d’Acollida Poble-sec per a Tothom

Activitat d’acompanyament sociolaboral on es treballa de manera individual i s’orienta també cap als programes de formació (tant dins com fora del projecte) per a la millora de l’ocupabilitat del o la participant.

S’adreça a majors de 25 anys. En el cas dels i les joves d’entre 16 i 25 anys se’ls destina l’espai de SEC.tor Jove.

Requisit, estar en procés de recerca de feina.

Calendari: Octubre-juny

Horari: amb cita prèvia, els dilluns a la tarda. A partir d’aquesta primera visita les visites varien, segons la disponibilitat del propi participant.

Casal Concòrdia. Concòrdia 33 bxs.

Contacte informatiu: Casal Concòrdia, Concòrdia 33 bxs. 93.324.85.38

Facebook: @Pladacollidapoblesecperatothom