18 febrer 2009

SESSIONS INFORMATIVES D’ACOLLIDA

PRESENTACIÓ: Sessions Informatives d?Acollida és un projecte que té per objectiu proporcionar informació sobre recursos i serveis de primera acollida de manera gratuïta, bé a persones nouvingudes, bé a persones que tot i fer un temps que resideixen a la ciutat de Barcelona no han tingut accés a aquesta informació bàsica.

PROMOU LA INICIAITIVA: Es tracta d?un projecte de la Direcció d?Immigració de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb el Districte de Sants-Montjuïc, que gestiona la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec a través de la seva àrea social, Poble Sec per a Tothom.

ORGANITZACIÓ I CALENDARI
El projecte es duu a terme a tot el Districte de Sants-Montjuïc i compta amb 2 tipus de sessions: fixes i itinerants:
Les sessions fixes es realitzen a la seu del Districte de Sants-Montjuïc
(Oficina OAC C/Creu Coberta 104) sempre en Dimecres i a les 19h.

Les sessions itinerants es realitzen en diferents entitats i equipaments del territori que així ho sol·licitin.

CONTINGUT
Les Sessions Informatives d?acollida són xerrades dinamitzades amb una projecció que ténen una durada aproximada de 1h 30h i s?estructuren en 4 blocs:
Descripció breu del territori (presentació geogràfica des d?Espanya fins a Barcelona posant especial èmfasi al Districte de Sants-Montjuic) i organització política.
Informació general i participació (aprenentatge de llengües, associacionisme, oci i cultura, informació bàsica sobre convivència a la ciutat,…)
Informació sobre tràmits i recursos bàsics (Empadronament, Sanitat, Serveis Socials, Escolarització,…)
Informació bàsica sobre Llei d?Estrangeria (requisits i tramitació de papers relacionats amb la llei d?estrangeria, tipus de permisos, reagrupació familiar, recerca de feina,…)

Per contactar: acollidapoblesec@yahoo.com