1 octubre 2016

TALLER DE FAMÍLIES: PER A FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT

Es tracta d’un espai de formació i d’intercanvi dirigit a les famílies perquè puguin adquirir nous coneixements entorn l’atenció a la persona amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, així com per potenciar les habilitats necessàries per afrontar les diverses situacions que se’n deriven del seu rol com a mares, pares, germans, tutors.

Podeu ampliar-ne la informació si seguiu el vincle del web adjunt.