19 setembre 2009

TALLER DE VIDEO

Documentalidades.
D´octubre a Novembre.
Els dimecres de 20,00 a 22,00 hores
Preu: 65 Euros

Més informació a:
http://documentalidades.blip.tv

934764469
657410207