20 novembre 2016

TALLERS D’INFORMÀTICA PER A LA CERCA DE FEINA DELS JOVES

Al Casal Concòrdia dintre del SEC.tor Jove de Poble-sec (del Pla d’Acollida Poble-sec per a Tothom) realitzarem properament tres tallers informàtics destinats a millorar les competències laborals del joves de 16 a 25 anys.

Oferim els següents tallers de dos dies cadascum, en horari de dilluns de 10.30 a 12 hores, al Carrer Concòrdia, 33

1º Taller: 7 i 14 de novembre: Excel, per organització de dades i creació de pressuposts.

2º Taller: 21 i 28 de novembre: Publisher, per crear propis cartells per cerca de feina.

3º Taller: 12 i 19 de desembre: Powerpoint, per preparació i presentació de projectes i ponències.

Tallers son gratuïts.

SEC.tor Jove
Pla d’Acollida Poble-Sec per a Tothom
Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec

Concòrdia, 33d’informàticaTelèfon 93 324 85 38