19 maig 2008

TANCAMENT TEMPORAL DE LA DISCOTECA LA TERRAZZA DEL POBLE ESPANYOL

El TSJC ha confirmat el tancament temporal de la discoteca La Terrazza, que va ser denunciada en 6 ocasions per l’Associació de veïns La Satàlia donat el soroll procedent del local.