25 juny 2011

TEMPS DE BARRI, PATIS OBERTS DE LES ESCOLES

Temps de barri, temps educatiu compartit

Un dels reptes actuals de les famílies és conciliar el temps infantil fora de l’horari lectiu amb les necessitats horàries dels pares i mares, i que alhora aquest temps d’oci i de lleure sigui educatiu i creatiu.

Temps de barri, temps educatiu compartit és un programa promogut conjuntament entre la Direcció d’Usos del Temps, l’Institut d’Educació i els Districtes de l’Ajuntament de Barcelona, i la Fundació Jaume Bofill. Aquest programa pretén dissenyar i aplicar accions per construir uns usos dels temps i dels espais educatius per als infants i adolescents que contribueixin a l’harmonització laboral i familiar de les famílies, amb actuacions que comportin la implicació dels diferents agents que intervenen en l’àmbit educatiu i social (centres educatius, famílies, serveis, entitats…)

El programa promou:

Activitats fora de l’horari escolar de qualitat i obertes al barri, amb suport als serveis d’acompanyament per donar suport a l’accessibilitat i mobilitat de les activitats del barri.

També promou activitats per compartir en família durant els caps de setmana, fomentant la relació de convivència i cohesió social entre els veïns i les veïnes del barri.

Impulsa l’obertura de patis d’escola fora de l’horari escolar i en període de vacances amb un servei de monitoratge.

I ofereix una informació actualitzada a totes les famílies sobre els centres educatius, entitats, equipaments i serveis dels barris.

Volem que aquesta web sigui un instrument d’informació i de coneixement de les opcions de lleure del vostre barri i un reconeixement a la bona feina feta pels agents educatius del vostre àmbit territorial quotidià
w3.bcn.es/fitxers/tempsdebarri/patisobertsestiu2011.929.pdf