21 febrer 2008

TOTA LA PROGRAMACIÓ DE: A TAULA

El Centre Cívic el Sortidor continúa amb el projecte A taula! amb la intenció de donar un caràcter singular a la programació general de l’equipament.

Això significa que dins de la programació cultural de cinema música, conferències sobre temes d’actualitat i de tallers diversos de formació no reglada, s’introdueix una nova variable temàtica: la cuina i la gastronomia, que, amb un caràcter de programació contínua, disposa i es dota d’uns recursos específics per implementar-los en el territori. Aquesta programació, innovadora, suposa per al Sortidor una nova manera de treballar amb la comunitat a partir d’un projecte concret.

Altres raons o principis que el projecte preveu conflueixen amb les línies que actualment es treballen en aquest equipament:

Universalitat: La gastronomia és un tema universal. Unànimement és considerada com una manifestació profundament arrelada a totes les cultures. L’acte social que representa compartir un àpat afavoreix la cohesió social alhora que perpetua les tradicions pròpies.

Interculturalitat: El Poble-sec ha esdevingut en els darrers anys un barri amb un alt percentatge de població nouvinguda, originària de diversos països del món. Aquesta circumstància enriqueix des de tots els punts de vista la convivència. Pel que fa a la gastronomia, ens apropa a manifestacions socioculturals diferents alhora que ens presenta ingredients i mètodes d’elaboració fins ara desconeguts, arribats des dels quatre punts cardinals.

Convivència: El coneixement de l’altre és un primer pas per eliminar tensions i comprendre. Conèixer altres maneres d’entendre el món ens pot ajudar a conviure. Es per això que programar activitats que serveixin d’element de comunicació ajuden a donar contingut a aquesta línia de treball.

Tradició: La gastronomia i les manifestacions festives han anat relacionades des de les primeres societats agrícoles. Les festes anuals coincideixen amb els períodes de collita. Les celebracions són acompanyades d’àpats. Seguint aquesta celebració gastronòmica ens unim mitjançant una programació que relaciona tradició i diversió. Aquestes tradicions sovint reflecteixen les creences i els valors de la gent i són una de les últimes característiques culturals que es perden quan un individu o grup emigren cap a una nova cultura.

Per desenvolupar el projecte, aquest s’estructurarà en sis programes, que s’avaluaran cada trimestre:

A peu de carrer: Són totes les activitats que es portaran a terme a places i altres espais del Poble-sec. Concursos populars, cuina de cultures i tradicions populars catalanes que tenen a veure amb el calendari festiu, etc. centraran aquest apartat

Plats forts: Sovint el cinema, la literatura i les arts plàstiques han tingut a veure amb la gastronomia. “Plats forts” aproparà aquestes manifestacions culturals mitjançant cicles de cinema, presentacions de llibres, exposicions.

La cistella: Conèixer els aliments pot fer que se’n descobreixin les propietats, els aspectes de l’activitat econòmica d’alguns països, la incorporació dels aliments en les diferents cultures, de la història de la comarca o del país on és originari un determinat aliment, etc. Petites conferències, tallers poden donar a conèixer tots aquests aspectes.

L’aula del gourmet: En aquest apartat s’ofereixen diverses activitats formatives entorn a l’aprenentatge de tècniques de cuina, enologia i gastronomia. De la diversitat de cursos que el centre cívic ja esta realitzant, només se n’escolliran els més innovadors.

Encontres amb nom i cognoms: Sopars temàtics entorn una taula sobre diferents temes d’actualitat, també gastronòmics, etc. S’invitarà a sopar a diferents especialistes segons temàtica que es vol tractar.

La cuina dels bons hàbits: L’alimentació i la salut tenen una relació molt estreta. Experts en medicina i nutrició portaran a terme activitats que relacionin aquesta combinació mitjançant tallers, jocs, activitats diverses per diferents públics, nens, gent gran, adolescents…