19 febrer 2008

TRANSACCIONS ELECTRÒNIQUES SEGURES, AMB L’idCAT

El certificat idCAT és un sistema d’identificació digital avançada que assegura la confidencialitat i la integritat de les transaccions electròniques i garanteix la identitat dels ciutadans mitjançant una signatura electrònica.

L’idCAT, que s’emmagatzema en un dispositiu USB en forma de clauer, permet signar digitalment sol·licituds i documents en format electrònic per fer gestions i tràmits amb l’Ajuntament i amb altres institucions, com ara Hisenda.

L’ús de l’idCAT és ben senzill, un cop hagueu triat l’opció que voleu dur a terme, heu d’introduir el clauer en un port USB de l’ordinador i fer el tràmit d’una manera còmoda, fàcil i segura.

L’idCAT es pot obtenir a través del web de l’Ajuntament, www.bcn.es, o en les oficines d’atenció al ciutadà.