16 octubre 2009

UNA ASSOCIACIÓ DEL BARRI A BABEL DE TV2

Aquest diumenge 18 d’octubre a les 9,30 h i al programa Babel de TV2 podrem veure l’actuació de Shur Rong al Festival Asia.
L’associació Shur Rong és una entitat del barri que representa la cultura de Bangla Desh i de l’India.
Ha fet diverses actuacions al barri (Mostra d’Entitats i Festa Major) i actualment assaja els dissabtes al Centre Cívic El Sortidor.