29 febrer 2008

VAGA D’AUTOBUSOS DEL 3 AL 7 DE MARÇ

Durant aquest dies es mantindrà un servei al 50% del que és habitual de 06,30 a les 09,30 hores, i de 17 a les 20hores. Per als cinc dies de vaga i durant la resta d’hores, es mantindrà el 25% del servei durant tot el dia per a les línies sense servei alternatiu de transport: 9, 11, 13, 21, 24, 63, 65, 92, 95, 109, 157 i 193, amb una freqüència màxima entre autobusos de 30 minuts.

Les línies de ‘Busos del barri’ es cobriran amb un vehicle per a cadascuna de les 21 rutes durant les franges horàries de les hores punta, i el servei de llançadores es mantindrà al 100% quan s’estableixi per substituir els trams de metro afectats per obres.