25 febrer 2008

VI JORNADES DE COMUNICACIÓ LOCAL I CIUTAT

La Taula de Comunicació i el Col·legi de Periodistes organitzem les VI Jornades de Comunicació Local i Ciutat amb la voluntat d?analitzar i reflexionar sobre l?actualitat del sector de la comunicació de proximitat i contribuir a l?enfortiment i la cohesió de l?espai català de comunicació.

Tenint en compte la complexitat de la comunicació local i de proximitat, cada any dediquen les Jornades a un tema concret, enguany, a la Comunicació de Proximitat i la Immigració, per tal d?analitzar el fenomen de la immigració des del punt de vista de la comunicació de proximitat: quin és el tractament que fan els mitjans locals de les qüestions que tenen a veure amb les persones immigrades? De quina manera es potencia la comunicació amb aquest col·lectiu? Quins són els mitjans de comunicació de proximitat que fan servir?, etc.

L’objectiu és reflexionar i debatre a l?entorn de la comunicació de proximitat i d?aquells aspectes que influeixen en el seu desenvolupament, així com de les conseqüències que se?n deriven i de la repercussió sobre la societat catalana des de quatre abordatges diferents:

1. Copsar com la societat catalana connecta amb les persones immigrades.

2. Analitzar el tractament que de la immigració es fa en els mitjans de comunicació de proximitat.

3. Conèixer quins mitjans de comunicació fan servir les persones immigrades.

4. Conèixer a través de quins mitjans de comunicació s?expressen les persones immigrades.

Les jornades tindran lloc al Palau Robert de Barcelona, els dies 28 i 29 de febrer.