13 abril 2011

XIV CERTAMEN DE POESIA “AMANECER LITERARIO”

CÍRCULO DE CASTILLA Y LEÓN

Bases fins al 28 de maig de 2011

1- Poden participar totes les persones que ho desitgin, amb un sols poema inèdit i que no hi hagi participat en cap altre certamen. S’ha de presentar amb format imprès per quadruplicat i a una sola cara, escric a màquina o ordinador.

2- El tema, la mètrica i ritme són de llibre elecció i l’extensió de catorze a seixanta versos. Sense signatura, lema o senyals identificatives.

3-Les obres s’enviaran per correu, o personalment, dintre d’un sobre, a més s’ha d’incloure una plica (sobre tancat) amb les dades del autor, i al exterior el títol del poema. Última date d’entrega 28 de maig a Círculo de Castilla y León, c / Salvá, 41 baixos, 08004, Barcelona. Tel (93) 441 41 66.

4- S’estableixen els següents premis, segons les puntuació que atorgui el Jurat.

1º Premi: 400 euros i placa
2º Premi: 300 euros i placa
3º Premi: 200 euros i placa
10 Finalistes premiats amb un diploma

5- El jurat estarà conformat per persones competents en el món de les lletres i la seva decisió serà inapel·lable.

6- El veredicte i l’entrega dels premis es farà en un acte públic el 25 de juny, a les 19 h, en la nostre Sala d’Actes.

7- Les obres no premiades podran retirar-les els dimecres de 19 – 21 hores, durant el mes de juliol, passat aquest temps seran destruïdes.

8- El treballs premiats quedaran en poder de l’Entitat, que els publicarà en els diferents mitjans de comunicació que considerin oportú.

9- Els premiats hauran de recogir el premi personalment.

10- La participació al certament significa la plena acceptació de les bases.