1 març 2015

XIV PREMI BARCELONA ASSOCIACIONS 2014

S’ha convocat el XIV Premi Barcelona Associacions de 2014.

El Premi Barcelona Associacions per a projectes finalitzats de participació ciutadana i foment de l’associacionisme és una convocatòria anual de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona, que consideren necessari recolzar les iniciatives que han dut a terme les associacions i fundacions de la ciutat, adreçades a l’impuls de processos participatius i al foment de la participació de la ciutadania. Per aquesta raó, volen reforçar i incentivar noves propostes en aquesta línia. L’enfortiment democràtic de les estructures de funcionament social i associatiu facilita la millora dels espais de participació dels ciutadans i ciutadanes que pertanyen o col·laboren amb les entitats, i, a llarg termini, suposa una millora de la capacitat de la ciutadania de participar en el debat públic, tot garantint els elements necessaris per a una participació plena.

Podeu consultar-ne les bases al document pdf adjunt.

Document: pdf bases (87.82 kb)