5 febrer 2012

YANAPAY, CURS D´ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Si vols fer formació com a cuidador de persones grans…
Si quieres formarte como cuidador de personas mayores..

CONTACTA AMB NOSALTRES.
ORG. COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE-SEC
CASAL CONCÒRDIA, carrer concòrdia, 33 baixos.
Tel. 933248538